Christelijke kerk in Eindhoven

Huis van God is een kerk in Eindhoven waarbij het draait om echtheid in houden van God en de mensen. Vanuit Gods Woord leggen we uit wie God is, waar God is, waarom we Hem nodig hebben en hoe we met Hem en elkaar om kunnen gaan. We zijn een plek waar je kan groeien in relatie met God en het kennen van Hem en Zijn Woord. Je ontdekt bij ons wat Gods wil voor jouw leven is en hoe je daarin kan wandelen. We willen dat je Gods liefde en warmte bij ons zult ervaren. Iedereen is welkom! Of je nu jong bent of oud, je leven op orde hebt of niet, ziek bent of gezond. Twijfel je nog of God bestaat? We nemen je graag mee naar het bewijs.

Zondag 10-12 uur
Dinsdag 20-22 uur

LET OP! DE VOLGENDE DATA ZITTEN WE OP DE GRAND COMBIN 2 OM 15 UUR: 17 maart, 5 mei, 14 juli en 17 november

Waarom geloven?

Probleem van de mens: God zegt de Schepper van Hemel en aarde te zijn en dus ook van jou. Hij houdt van de mensen en Hij wil niets liever dan een liefdevolle relatie met ons. Er is alleen een probleem. God is Volmaakt (Heilig) en Rechtvaardig en wij zijn dat niet. Wij hebben gezondigd en hebben stuk voor stuk Gods wet overtreden. Heb je ook weleens gelogen, of Gods naam verkeerd gebruikt, of met lust naar een vrouw/man gekeken? Als we hierop geoordeeld worden, waar ga je dan heen, hemel of hel? God moet de overtredingen oordelen, zoals een rechter een autodiefstal veroordeelt, de goede dingen die iemand gedaan heeft doen er dan niet meer toe.

Oplossing van God: God kwam naar de aarde in een Mens. Zijn naam is Jezus. Hij was perfect en deed krachtige wonderen, stierf aan het kruis, maar stond op uit de dood, verscheen daarna aan meer dan 500 mensen en 4 getuigen legden dit uitgebreid vast. Hij kwam om voor ons de straf op Zich te nemen aan het kruis. Als je dit gelooft en vergeving vraagt voor je overtredingen is de weg vrij om bij God te komen, je keert je af van het kwaad en mag voor eeuwig bij Hem zijn. Dit is een liefdesaanbod van God. Wij hebben een keuze, maar geen keuze is ook een keuze. God wil niet dat we veroordeeld worden en wij ook niet, daarom brengen wij juist het goede nieuws dat er een Escape is, zolang je nog ademt. Dit is een serieuze kwestie, we zijn bewogen over jouw ziel en dat beweegt ons deze blijde boodschap te vertellen. Dit verhaal heet het Evangelie.

Daarna: Kies je voor Hem dan hoor je bij God, bij Zijn kerk, bij Zijn Huis, Zijn familie en groeien we samen met elkaar en leren we meer over Gods plan voor ons leven en hoe we in relatie met God en met elkaar leven.

Hoe kies je een kerk: Veel christenen zeggen ”Ik zoek een kerk die bij mij past”. De Bijbel maakt alleen duidelijk om een kerk te zoeken die bijbeltrouw is. Dus lees de Bijbel. De Bijbel zegt in 2 Timotheüs 4:2 ”Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen… 3. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. 4. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.” 

Wij zijn een kerk die zoveel mogelijk vers voor vers door Bijbelboeken gaat en dit levendig en geestvervuld brengt, maar we willen het ook in praktijk brengen, zodat jij mag gaan schitteren voor God!

Kom eens langs!

Iedere woensdag en zondag komen we samen in Eindhoven. Of jij je leven nu op orde hebt of niet, je bent welkom! Ieder mens heeft God nodig, want Hij heeft ons gemaakt, wij hebben tegen Hem gezondigd, maar Hij biedt ons eeuwige redding! Vind je het spannend of wil je eerst e-mailcontact? E-mail dan naar welkom@huisvangod.nu

kerk in Eindhoven geest en waarheid
kerk in Eindhoven
kerk in Eindhoven bijbel