Lijden als christen

Preken over lijden als christen

Is het normaal om als christen te lijden? Of neemt God ons lijden weg als we christen worden? Sommigen leren dat God welvaart en gezondheid zal geven als je christen wordt, maar is dat zo? Hoe gaan we om met lijden in deze gebroken schepping? Hoe vindt je te midden van moeilijkheden rust, vrede en blijdschap? Hoe vind je God hierin? Er zijn veel vormen van lijden. In deze preken vind je bemoedigingen en waarschuwingen, maar ook dat lijden ook een doel heeft. Veel christenen gaan naar een psycholoog tegenwoordig als ze het moeilijk hebben, maar is dat de bedoeling? Luister eerst eens onderstaande preken en verder hebben we ook een pagina die waarschuwt voor de grote gevaren van (christelijke) psychologie.

Deze pagina is onderdeel van “Wat zegt de Bijbel over lijden?”

Preek: Oorzaken van lijden

Lijden is overal in deze wereld. Wat zijn de oorzaken? Komt al het lijden van de gebroken wereld van de duivel of van God? Ontdek tijdens deze preek wat de Bijbel ons hierover leert. Deel het vooral met iedereen in je omgeving die hier vragen over heeft. We willen graag duidelijkheid geven, want de Bijbel is duidelijk. Oorzaken van lijden, ze worden allemaal benoemd in deze video.

Preek: God's grote genade in lijden. Door Auke Rienstra

We gaan allemaal wel eens door moeilijke tijden heen. Tijden van pijn, verdriet en lijden. Als je op God vertrouwt dan is Hij daar bij. God is niet onverschillig in jouw lijden. Luister naar deze bemoedigende preek waarin we onder andere kijken naar Job, maar ook dat ons lijden een doel heeft.

Preek: Waar is God in mijn storm? | Lukas 8:22-25

Het leven is soms zwaar en moeilijk en je kunt weleens angstig zijn. Het voelt soms alsof je in een storm zit, alsof er een donkere wolk boven je hangt. Dan vraag je je weleens af: waar is God? De discipelen van Jezus hadden dit ook. In de preek van deze week horen we hoe zij midden in een hevige storm zaten. Hoewel dit een letterlijke storm was leren we hier een belangrijke geestelijke les. Kijk en luister mee als we samen met Philip Spoelstra door Lukas 8 gaan en hij uitlegt wat dit gedeelte in de Bijbel ons leert.

Preek: Lijden leren waarderen. Zendeling/kerkplanter Steve Stanley

Heb je ook wel eens het gevoel dat je iets niet goed doet als christen? Je gaat door een lijdensweg of een tranendal. Waarom gebeuren deze dingen? God leert ons dat Hij ons ook hierdoor wil vormen. Luister deze preek om te horen dat je niet alleen bent, wereldwijd maken veel christenen lijden mee. Steve kan hiervan getuigen, omdat hij op plaatsen over de wereld geweest is.  Leer deze processen te waarderen. Christus ging ons voor…

Preek: Ik gehoorzaam God, maar het wordt er juist moeilijker door?

Wat als je echt God wil volgen maar het juist zwaarder wordt? We zien dit gebeuren in het leven van Mozes als we door Exodus 4 en 5 gaan. Ontdek in deze preek wat je hier zelf van kunt leren en toepassen in jou leven.

Preek: Laat je zorgen los, kom bij Jezus!

Maak jij je wel eens zorgen? Misschien maak je je veel zorgen, net zoals Martha. Mischien beheerst het je leven? Martha doet toch iets goeds, ze dient Jezus ijverig, maar is dit wel met het goede inzicht? Jezus kijkt naar haar hart en ziet veel zorgen. Wat als Jezus naar ons hart zou kijken, wat zou Jezus zeggen? God wil gediend worden, maar we moeten wel eerst onderzoeken hoe Hij gediend wil worden. Dit en meer leren we in deze preek. Lukas 10:38-42

Preek: Vreugde in moeilijkheden, Jakobus 1:1-18

‘Moeilijkheden’ en ‘blijdschap’ lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan. Toch spreek de Bijbel hier anders over. Moeilijkheden zijn namelijk niet zonder doel. En kom je er niet uit in je moeilijkheden, waar haal je dan wijsheid vandaan? Ook hier gaan we op in dit eerste hoofdstuk van de Jakobus brief.

Preek: Boodschappen van God in de schepping

Misschien verwacht je deze niet tussen een prekenserie over lijden als christen. Toch heeft God bijzondere boodschappen aan ons te vertellen door de schepping. Gods Woord wijst ons op de schepping en vertelt ons vervolgens wat de boodschap is die we daaruit kunnen halen als het gaat om bijvoorbeeld zorgen maken, Gods soevereiniteit, wijsheid etc.

De geestelijke wapenrusting

In bovenstaande preken vindt je redenen en oorzaken van het lijden en hoe God tot zijn doel komt door lijden heen.  Het is daarnaast belangrijk te onderzoeken of je wel goed bewapend bent tegen de listige verleidingen van satan. Ook over dit onderwerp is erg veel dwaling binnen kerken over hoe we de geestelijke strijd moeten voeren. We komen helaas veel mensen tegen die op de verkeerde manier strijd voeren en zo uitgeput raken, ontmoedigd worden en geen vrucht meer dragen. Hoe kun je dit voorkomen? We doorzoeken veel terreinen waar satan werkzaam is. Ontdek op welke terreinen hij mogelijk nog grip heeft op jou leven.

In 12 delen gaan we door de geestelijke wapenrustingDemonen uitdrijven?

De duistere wereld van demonische machten is echt. Ook in deze tijd zijn ze nog steeds aanwezig. En hoewel je hier geen spelletjes mee moet spelen hoeven we er als christen niet bang voor te zijn. 1) Wat zijn demonen? 2) Hoe wordt iemand bezeten? 3) Wat zijn kenmerken van bezetenheid? 4) Kan een christen bezeten zijn? 5) Hoe kom je van demonen af? Dit en meer hoor je in deze preek.Genees zieken, wek doden op?

Is het de taak van een christen om zieken te genezen en doden op te wekken? Laten we dit eens onderzoeken en kijken naar wat de Bijbel hier allemaal over te zeggen heeft. Bekijk de preek