PREKEN

Preken & Studiemateriaal

'300+ preken om je te helpen groeien in je geloof'
logo huis van god
Huis van God
Kerk in Eindhoven
'Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid'
online bijbelstudies
Paulus
2 Timotheüs 3:16

Preek van Zondag

Preek van 2 weken geleden

preken online

Preken per onderwerp

Alle preken over de Eindtijd met uitleg over de tijdlijn, de grote verdrukking, de antichrist, tekenen en waarschuwingen.

Wat zijn de sterkste argumenten? Bevestigt de wetenschap de Bijbel? en welke bewijzen zijn er te vinden voor beide standpunten?

Alle preken over de Heilige Geest, met uitleg over wie is de Heilige Geest, wat is dopen in geest, water en vuur, wat zijn de geestelijke gaven en hoe zit het met wonderen en tekenen?

Uitgewerkte uitleg over bewijs van de opstanding, bewijs van de kruisiging, betrouwbaarheid van de bijbel en andere onderwerpen om aan te tonen hoe sterk het christelijk geloof staat. Het is niet enkel een kwestie van ‘geloof’.

Preken over wie is Jezus, is Jezus God, Is Jezus de Christus, wat is de drie-eenheid, een verzamel lijst met alle wonderen van Jezus en meer.

Ervaar jij ook wel eens geestelijke strijd? Ontdek tijdens deze preken serie alles over geestelijke strijd, inclusief de geestelijke wapenrusting.

Vragen als: Wat is gebed? Wat is wedergeboren zijn? Wat is aanbidding? Hoe kun je Gods stem verstaan? Wat is de Sabbat? Wat is Kerst? Wat is Pasen?

Alle preken over wat is evangeliseren, waarom evangeliseren, maar ook praktische tips hoe dit te doen richting atheïsten, moslims, katholieken en jehova getuigen.

Wat leert de Bijbel ons over relaties, seksualiteit, het gezin en het huwelijk? Maar ook over bijv. echtscheiding en wat doet pornografie (fysiek & mentaal) met je?

Er zijn zoveel kerken/gemeentes. Wat leert de Bijbel ons nu over het doel van de gemeente? En hoe moet de gemeente geleid worden?

Deze serie preken gaat over wat we geloven. Wat leert de Bijbel in de kern. We kijken naar God de Vader, Zoon en Heilige Geest, naar Zijn plan met de mens, hemel, hel, redding, de gemeente etc.

Preken over de Bijbel.

Preken per Bijbelboek

Het evangelie naar de beschrijving van Mattheüs.

Het evangelie naar de beschrijving van Johannes.

Net na de opname van Jezus. Het ontstaan van de eerste gemeente en transformatie van Saulus naar Paulus.

De brief van Paulus aan de christelijke gemeente in Rome.

Paulus schrijft een duidelijke brief aan de gemeente in Korinthe. Wat kunnen we hier uit halen voor de gemeente van vandaag de dag?

Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, schrijft aan de gemeente van Efeze. In Christus je identiteit vinden.

Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, schrijft aan de gemeente van Filippenzen. Het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.

Preken over de eerste en tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen.

Preken over de eerste brief aan Timotheüs door Paulus. 

Jezus, de ultieme onthulling van God in het boek Hebreeën. Een brief van Paulus aan de gemeente in Hebreeën.

Preken over de brief van Jakobus. Hoe kunnen we ons geloof toepassen in de praktijk?

Preken over de Bijbelboeken 1 en 2 Petrus. Wie was Simon Petrus en wat vertelde hij de gelovigen?

preken pagina 1 en 2 petrus

Weet je zeker dat je eeuwig leven hebt? Hoe kun je dat weten? En is God zichtbaar in je leven?

Ontdek het profetische Bijbelboek Openbaring, door Jezus aan Johannes gegeven.

De reis van je leven!

Preken over het Bijbelboek Ezra.

Preken over het Bijbelboek Nehemia.

Preken over het Bijbelboek Spreuken.

Ontdek het Bijbelboek Daniël. Hoe blijf je staande in deze wereld?

Wijze lessen uit het Bijbelboek Jona. Hoe voorkom je dat je God’s wil kent maar niet doet?

Zendingswerk

Vanuit Huis van God steunen we zendingswerk en realiseren we ons hoe belangrijk dit is. Het evangelie moet gebracht worden aan alle volken, volgens de opdracht die Jezus ons gegeven heeft. Vind hieronder meer over dit onderwerp en degene die hierbij betrokken zijn.