PREKEN

Preken & Studiemateriaal

'450+ preken om je te helpen groeien in je geloof'
logo huis van god
Huis van God
Kerk in Eindhoven
'Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid'
online bijbelstudies
Paulus
2 Timotheüs 3:16

Preek van Zondag

Preek van dinsdag

preken online

Preken per onderwerp

Alle preken over de eindtijd met uitleg over de tijdlijn, de grote verdrukking, de antichrist, tekenen en waarschuwingen.

Wat zijn de sterkste argumenten? Bevestigt de wetenschap de Bijbel? En welke bewijzen zijn er te vinden voor beide standpunten?

Wij gaan wekelijks in gesprek met mensen over God. Soms nemen we het met toestemming op. Bekijk hier allerlei interessante gesprekken over God.

Preken over de Bijbel zoals het ontstaan er van en hoe je de Bijbel moet lezen en interpreteren. 

Preken over: wie is Jezus, is Jezus God, Is Jezus de Christus, wat is de drie-eenheid, een verzamellijst met alle wonderen van Jezus en meer.

Alle preken over de Heilige Geest, met uitleg over wie is de Heilige Geest, wat is dopen in geest, water en vuur, wat zijn de geestelijke gaven en hoe zit het met wonderen en tekenen?

Deze serie preken gaat over wat we geloven. Wat leert de Bijbel in de kern. We kijken naar God de Vader, Zoon en Heilige Geest, naar Zijn plan met de mens, hemel, hel, redding, de gemeente etc.

Ervaar jij ook weleens geestelijke strijd? Ontdek tijdens deze prekenserie alles over geestelijke strijd, inclusief de geestelijke wapenrusting.

Preken over maatschappelijke thema’s in het licht van de Bijbel, zoals klimaat, LHBTI, het corona virus, etc. Hoe moeten we als christen hier naar kijken en hoe gaan we er mee om?

Vragen als: Wat is gebed? Wat is wedergeboren zijn? Wat is aanbidding? Hoe kun je Gods stem verstaan? Wat is de Sabbat? Wat is Kerst? Wat is Pasen?

Waarom is evangeliseren belangrijk? En wat kun je vertellen tegen atheïsten, moslims katholieken of jehova getuigen? Lees verder.

Wat leert de Bijbel ons over relaties, seksualiteit, het gezin en het huwelijk? Maar ook over bijv. echtscheiding en wat doet pornografie (fysiek & mentaal) met je?

Wat leert de Bijbel ons over het lijden. Hoe gaan we om met lijden? Horen we als christen te lijden? Heeft God er plannen mee? En welke rol heeft de kerk? Welke plaats heeft psychologie?

Er zijn zoveel kerken/gemeentes. Wat leert de Bijbel ons nu over het doel van de gemeente? En hoe moet de gemeente geleid worden?

Preken per Bijbelboek

Nieuwe Testament

Het evangelie naar de beschrijving van Mattheüs.

Het evangelie naar de beschrijving van Lukas. Lukas is een arts, een echte factchecker. Hij reisde ook mee met Paulus. Hij heeft alles over Jezus nauwkeurig onderzocht, onder leiding van de Heilige Geest.

Het evangelie naar de beschrijving van Johannes, die vooruitliep en aankondigde dat Jezus zou komen.

Net na de opname van Jezus. Het ontstaan van de eerste gemeente en transformatie van Saulus naar Paulus.

De brief van Paulus aan de christelijke gemeente in Rome.

Paulus schrijft een duidelijke brief aan de gemeente in Korinthe. Wat kunnen we hieruit halen voor de gemeente van vandaag de dag?

Paulus schrijft aan de Galaten over het gevaar van een verdraaid evangelie. Hoe herkennen we dat in deze tijd? Wat is de Waarheid en wat zijn de toepassingen? Leer hier meer over in de serie.

Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, schrijft aan de gemeente van Efeze. In Christus je identiteit vinden.

Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, schrijft aan de gemeente van Filippenzen. Het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.

Preken over de brief van Paulus aan de Kolossenzen. 

Preken over de eerste brief aan Timotheüs door Paulus. 

Jezus, de ultieme onthulling van God in het boek Hebreeën. Een brief van Paulus aan de gemeente in Hebreeën.

Preken over de brief van Jakobus. Hoe kunnen we ons geloof toepassen in de praktijk?

Preken over de Bijbelboeken 1 en 2 Petrus. Wie was Simon Petrus en wat vertelde hij de gelovigen?

Weet je zeker dat je eeuwig leven hebt? Hoe kun je dat weten? En is God zichtbaar in je leven?

Ontdek het laatste boek uit de Bijbel, met profetische voorspellingen over de eindtijd. Een openbaring van Jezus gegeven aan Johannes.

Oude Testament

Het tweede boek uit de Bijbel, met de uittocht van het volk Israël uit Egypte, waar slavernij ze onderdrukte, maar God ze van verloste. Waar Mozes door God werd ingezet.

Preken over het Bijbelboek Ezra.

Het boek door de profeet Nehemia in een tijd van strijd.

Preken over het Bijbelboek Spreuken.

Ontdek het Bijbelboek Daniël. Hoe blijf je staande in deze wereld?

Wijze lessen uit het Bijbelboek Jona. Hoe voorkom je dat je Gods wil kent maar niet doet?

Zendingswerk

Vanuit Huis van God steunen we zendingswerk en realiseren we ons hoe belangrijk dit is. Het evangelie moet gebracht worden aan alle volken, volgens de opdracht die Jezus ons gegeven heeft. Vind hieronder meer over dit onderwerp en degene die hierbij betrokken zijn.