PREKEN

Online Bijbelse Preken

'Meer dan 160+ studies om je te helpen groeien in je geloof'
logo huis van god
Huis van God
Kerk in Eindhoven
'Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid'
online bijbelstudies
Paulus
2 Timotheüs 3:16

Preek van vorige Zondag

Studie van vorige Woensdag

bijbelstudies online

Preken per onderwerp

Wat gaat er binnenkort gebeuren? Welke tekenen kunnen we herkennen? Wat is de grote verdrukking? Wat is de antichrist?

Wat zijn de sterkste argumenten? Bevestigt de wetenschap de Bijbel? en welke bewijzen zijn er daadwerkelijk te vinden voor beide standpunten?

Een blik op de betrouwbaarheid van de Bijbel & de opstanding.

Wie is de Heilige Geest? wat is dopen in de Geest, dopen in water en vuur? wat is tongentaal? wat is profetie? en hoe zit het met wonderen en tekenen?

Wie is Jezus? Is Jezus God? Is Jezus de Christus? En wat is de Drie-eenheid? 

Vragen als: Wat is gebed? Wat is wedergeboren zijn? Wat is aanbidding? Hoe kun je Gods stem verstaan? Wat is de Sabbat? Wat is Kerst? Wat is Pasen?

Wat leert de Bijbel ons over relaties, seksualiteit en het huwelijk? Maar ook over bijv. echtscheiding en wat doet pornografie (fysiek & mentaal) met je?

Er zijn zoveel kerken/gemeentes. Wat leert de Bijbel ons nu over het doel van de gemeente? En hoe moet de gemeente geleid worden?

Preken per Bijbelboek

Het evangelie naar de beschrijving van Mattheüs.

Het evangelie naar de beschrijving van Johannes.

Paulus schrijft een duidelijke brief aan de gemeente in Korinthe. Wat kunnen we hier uit halen voor vandaag de dag?

Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, schrijft aan de gemeente van Efeze.

Bijbelstudies over de eerste brief aan Timotheüs door Paulus. 

Jezus, de ultieme onthulling van God in het boek Hebreeën. Een brief van Paulus aan de gemeente in Hebreeën.

Ontdek het profetische Bijbelboek Openbaring, door Jezus aan Johannes gegeven.

De studies over het Bijbelboek Ezra.

Ontdek het Bijbelboek Daniël.