1 Korinthe 11

Bijbelstudie over 1 Korinthe 11:1-16

God heeft een gezag orde ingesteld. Die orde is nog steeds actueel. Wat houdt dat praktisch in? En wat moeten we met die bedekking in dit hoofdstuk tijdens bidden en profeteren?

Bijbelstudie over 1 Korinthe 11:17-34

Beseffen we nog echt wat Jezus heeft gedaan? Kun je op onwaardige wijze deelnemen aan het avondmaal? En wat houdt dat in, op onwaardige wijze? En wat als je dat niet doet?