1 Timotheüs 3

Bijbelstudie over 1 Timotheüs 3

Een goede herder volgt de Goede Herder. Opzieners/ouderlingen zijn gegeven om te leiden als voorbeelden. Paulus geeft het profiel en de eisen voor opzieners en diakenen.