1 Timotheüs 5

Bijbelstudie over 1 Timotheüs 5

Hoe gaan we om met anderen in de gemeente? En  met weduwen? En ouderlingen? Paulus geeft helderheid….