De Bijbel

De Bijbel

De Bijbel wordt beschouwd als ‘Gods Woord’, wat Hij heeft laten opschrijven door Zijn volgelingen en heeft bewaard voor ons door de eeuwen heen. De Bijbel bestaat uit 66 boeken die allemaal één samenhangend verhaal vertellen. Alleen dat al is een wonder te noemen. Ontdek meer over waarom de Bijbel zo betrouwbaar is en hoe we deze kunnen interpreteren, toepassen en als gezaghebbend horen te erkennen.

Overzicht van de preken

kerkdiensten in Eindhoven