De Gemeente

Serie gezonde gemeente

Wat zijn gezonde gemeenteleden?

In een serie die we komende tijd zo nu en dan tussendoor laten komen gaan we het hebben over wat een gezonde gemeente is volgens Gods Woord. We hebben er voor gekozen om eerst eens te beginnen met: “wat zijn gezonde gemeente leden?’ Als we daar al een goed beeld over hebben, dan gaat dat ook helpen wanneer we naar de rest kijken. In deze preek zien we al waarom we allemaal de gemeente nodig hebben.

Wat zijn gezonde leiders?

In deel 2 van de serie ‘de gezonde kerk’ kijken we naar het leiderschap. Zonder gezond leiderschap heb je geen gezonde kerk/gemeente. Maar wat leert de Bijbel over de leiders van de kerk? Waar moeten zij aan voldoen en hoe moeten zij de gemeente leiden? En niet onbelangrijk: hoe horen de gemeenteleden zich op te stellen ten opzichte van de leiders van de gemeente? Dit en meer hoor je in de preek van deze week.

Gezonde kerk, gezonde Bijbelverklaring

In deel 3 van de serie ‘de gezonde kerk’ kijken we naar dingen die nodig zijn voor een gemeente om gezond te zijn en te blijven: 1. Preken: Hoe zitten de preken in elkaar? Wordt de Bijbel daadwerkelijk uitgelegd? 2. Bijbelse theologie: wat is het en waarom is het essentieel voor een gezonde kerk? 3. Het evangelie: Alles in een kerk vloeit voort uit haar begrip van het evangelie, of het nu gaat om prediking, counseling, discipelschap, muziek, evangelisatie, zending, enzovoort. een Bijbels begrip van het evangelie is dus super belangrijk.

Gezonde kerk, gezond discipelschap

In deel 4 van de serie ‘de gezonde kerk’ kijken we naar toewijding aan een plaatselijke gemeente en naar wat discipelschap inhoudt. 1. Lidmaatschap: Is het bijbels om lidmaatschap te hebben? Waarom is lidmaatschap gezond? Wat is ook alweer het doel van de gemeente? En waarom heb je elkaar als christen nodig? 2. Discipelschap: De Bijbel leert dat een levende christen een groeiende christen is. De Bijbel leert ook dat we niet alleen groeien door instructie, maar ook door navolging. Daarom moeten kerken hun leden aansporen om zowel in heiligheid te groeien als anderen te helpen hetzelfde te doen.

Preken over de gemeente

God heeft de gemeente ontworpen. Ook heeft Hij aangegeven hoe dit functioneert, wat het doel is, hoe deze geleid moet worden, wat de basis is en andere fundamentele onderwerpen. Deze preek is een introductie op wat de gemeente is.

Wat is de gemeente? - deel 1

Wat is de gemeente? - deel 2