De Heilige Geest

Bijbelstudies over de Heilige Geest

De doop in de Heilige Geest

Wat leert de Bijbel ons over: Hoe ontvang je de Heilige Geest? De doop in de Heilige Geest? De doop in water? De doop in vuur?

Geestelijke gaven

We horen van alles over tongentaal, genezing, profeteren of andere wonderen en tekenen, maar wat leert de Bijbel ons nu over de geestelijke gaven? Welke kunnen we onderscheiden, gebruiken en hoe werkt dit?

wandelen door de heilige geest

Wandelen door de Heilige Geest

Wat is het werk van Gods Geest? Gods Geest doet verschillende werken, zowel in de wereld als in een wedergeboren christen. Hoe ontvang je de Heilige Geest en wat zegt de Bijbel hierover?