Efeze 1

Preek over Efeze 1

Efeze 1:1-6 – In Christus: Je identiteit vinden

Paulus begint deze brief met een rijkdom aan zegeningen te benoemen in Christus. Als je in Christus bent ben je enorm gezegend omdat je een kind van God genoemd wordt. Zo zijn er nog veel meer geestelijke zegeningen voor je weggelegd. Wat een bemoedigingen te weten wat onze rijkdom is als je opnieuw geboren bent.

Efeze 1:7-14 – In Christus: Zegen op zegen

Wat een rijkdom hebben we in Christus, allemaal tot lof van God’s heerlijkheid. We zien welke zegeningen we hebben in de hemelse gewesten. En dan hebben we ook nog de Heilige Geest waar we mee verzegeld zijn als je gelooft in het Evangelie. Ontdek de rijkdom in Christus.

Efeze 1:15-23 – In Christus: Rijkdom, hoop en kracht

In dit derde deel van de serie ‘in Christus’ leren we wat de hoop is van God’s roeping voor ons leven, ontdekken we de rijkdom die God voor Zijn kinderen heeft weggelegd, en zien we dat God Zijn kracht in de gelovigen legt die alles overtreft. Wat een onwijs mooie bemoedigingen! Tegelijkertijd zet het ons aan het denken: wat doen we met alles wat God ons geeft? Wees bemoedigd en aangespoord om Zijn roeping, Zijn rijkdom, en Zijn kracht te kennen en te ervaren in je leven!