Efeze 3

Preek over Efeze 3

Efeze 3:1-14 – In Christus: Een geheim onthuld

Paulus maakt duidelijk dat zijn gevangenschap en lijden tot heerlijkheid is voor de heiligen. Paulus kreeg rechtstreeks onthullingen van God. Het was zijn roeping om te lijden voor Jezus en zo geheimen, de rijkdom van Christus, God’s wijsheid etc. te onthullen. Wat is dat geheim waar Paulus het over heeft? Nu zijn wij aan de beurt….

Efeze 3:14-21 – Grote dingen die God doet in jouw leven

Het is onbeschrijfelijk groot als we ontdekken wat God allemaal voor ons wil doen als we in Christus zijn. We leren steeds meer over wat dat inhoudt. Dit keer gaan we verder in hoofdstuk 3 van de Efeze brief vanaf vers 14. Als wij in Christus zijn kan en wil God grote dingen doen in ons leven. Hij is bij machte om dingen te doen die veel groter zijn dan wat wij kunnen bidden of bedenken.