Exodus

Preken over het Bijbelboek Exodus

Introductie preek

Overzicht van de preken

Exodus 1 en 2 – Gered om te redden

Exodus 3 en 4 – “Ik ben die Ik ben”

Exodus 5 – “Ik gehoorzaam God, maar het wordt er juist moeilijker door?”

Exodus 6 en 7 – Vertrouwen op Gods kracht

Exodus 8 t/m 10 – Als God Zijn kracht laat zien…

Exodus intermezzo – Het gevaar van zuurdeeg

Exodus 11 en 12 – De weg naar vrijheid

Exodus 13 – Leiding van God

Exodus 14 en 15 – Leiding van God Wees niet bevreesd

Exodus 15 en 16 – God voorziet in moeilijkheden

Exodus 17 en 18 – Verfrissing en strijd

Exodus 19 en 20 – De ontzagwekkende God

Exodus 20 t/m 24 – De christen en de wet van Mozes

Exodus 25 t/m 31 en 35 t/m 40 – De tabernakel en Jezus

Exodus 32 – Gouden kalf in de kerk

1 Samuel 15 – Afgoderij dichterbij dan je denkt

Exodus 33 – Als God maar bij ons is

Exodus 34 – Veranderd door Gods heerlijkheid

Over het Bijbelboek Exodus

Onderwerp: Verlossing
Schrijver: Mozes
Wanneer geschreven: 1445-1405 v.Chr.
Setting: De tocht van Egypte naar de berg Sinai

Tussen de laatste verzen van het boek Genesis en het begin van het boek Exodus is er een tijd van ongeveer vierhonderd jaar verstreken. Jakob heeft zich gevestigd bij Jozef in Egypte om een grote hongersnood te overleven. Gedurende die tijd groeit de familie van Jakob, die bestaat uit zeventig leden, uit tot een volk van meer dan twee miljoen mensen. Er zijn nieuwe koningen aan de macht die Jozef niet gekend hebben en ook geen weet hebben van de belangrijke rol die hij heeft vervuld tijdens de hongersnood. Uit angst voor het steeds groter groeiende volk van Israël, besluiten de nieuwe koningen de kinderen van de Israëlieten tot slaaf te maken. Het boek Exodus verteld het verhaal van hoe God Zijn volk bevrijdt van de slavernij en ze leidt naar de berg Sinai. Bij deze berg ontvangen zij geboden en bepalingen hoe ze God moeten vereren en dienen.

Toepassingen en levenslessen uit Exodus

  • God hoort Zijn volk uitroepen en bevrijdt hen van de slavernij.
  • Voorbereiden op geestelijk leiderschap kost tijd.
  • Wanneer God je roept om Hem te dienen is er geen ruimte voor excuses.
  • God wil dat je Hem dient met heel je hart; met onverdeelde aandacht voor Hem.
  • Bidden voor anderen is een belangrijk onderdeel van je leven als christen.
  • Berouw hebben over je zonden is de eerste stap naar herstel in de relatie tussen jou en God.
Exodus