Exodus 14 en 15

Preek over Exodus 14 en 15

Farao besluit het volk Israël terug te halen maar God leidt Zijn volk door de zee. We ontdekken geweldige lessen als we zien hoe Israël omslaat van paniek naar vertrouwen.