Exodus 3 en 4

Preek over Exodus 3 en 4

Kijk met ons mee terwijl we door hoofdstuk 3 en 4 van het Bijbelboek Exodus gaan. We zien hoe God zich voorstelt aan Mozes en wie Hij zegt te zijn. Ook zien we hoe Mozes wordt geroepen om God te dienen en zijn reactie hier op. Als God je roept, hoe reageer jij dan?