Exodus 33

Preek over Exodus 33

Als God maar bij ons is…

Nadat het volk Israël God de rug toe had gekeerd zien we hoe Mozes bidt voor het volk en God smeekt om vergeving. God stuurt Mozes verder op reis maar laat hem wel weten dat hij dit keer niet mee gaat. Zonder God wil Mozes echter niet verder…