Ezra 2

Preek over Ezra 2

Als je Ezra 2 leest komt je een hele lijst met namen tegen. Waarom is dit nou belangrijke informatie voor ons? Je zult zien hoe bijzonder zelfs zo’n lijst met namen is en dat geen enkel woord in de Bijbel er zomaar in staat. Zo ontdekken we dat:

  • Elk hoofdstuk in de Bijbel een doel heeft
  • God geïnteresseerd is in details
  • God Zijn mensen roept met een doel
  • God Zijn mensen toerust voor Zijn werk