Ezra 5

Preek over Ezra 5

Het vorige hoofdstuk had als titel: laat je niet ontmoedigen. Maar wat als dat nou toch is gebeurd? Punten die we deze week behandelen:

  • God’s Woord moedigt aan tot bouwenGod’s werk geeft weerstand
  • God bewaakt Zijn werk
  • Zien anderen ons als God’s dienaren.