Hebreeën 13

Bijbelstudie over Hebreeën 13

We hebben de waarde van Jezus leren kennen door de Hebreeën brief. Wat houdt dit nu praktisch in voor onze dagelijkse wandel? Dit wordt behandeld in het laatste hoofdstuk.