Hebreeën 6

Bijbelstudie over Hebreeën 6:1-3

Het fundament van een christen moet je goed leggen en daarna niet meer er aan tornen, maar helaas de praktijk laat vaak anders zien…

Bijbelstudie over Hebreeën 6:4-20

Kun je je redding verliezen? Is dat wat Hebreeën 6:4-6 leert? Wat zeggen andere gedeeltes? Wat voor grond is je hart? Draag je vrucht?