Hebreeën 8

Bijbelstudie over Hebreeën 8

Hebreeën 8:9-13 – Het nieuwe verbond en de beloften

Jezus is Middelaar tussen de Vader en de mens. God geeft een wet in het verstand en hart. De wet en de tabernakel waren beelden voor onze zintuigen, een plaatje van de tabernakel die niet van deze schepping is.