de Drie-eenheid

Wat is de Drie-eenheid?

De Drie-eenheid is een term die je ongetwijfeld snel tegenkomt binnen de gelovige wereld. Een lastig onderwerp voor velen, die we daarom graag hieronder willen verduidelijken. We kijken daarbij zoveel mogelijk naar teksten die wijzen richting het bestaan van de Drie-eenheid en teksten die dit lijken tegen te spreken. 

De drie-eenheid

Drie-eenheid: De Vader, De Zoon & de Heilige Geest

Onder de term drie-eenheid vallen de Vader, de Zoon en de Heilige geest. De leer is dat zij, hoewel allemaal zijnde een persoon, allen dezelfde God zijn.

De Vader

Hier is in principe nooit discussie of twijfel over. Het eerste wat de mensen zullen roepen is dat De Vader God is en dat door Hem alles gemaakt is. Toch hierbij een paar Bijbelteksten over de Vader:

Filippenzen 4:20 Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

Johannes 14:23 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.

Romeinen 8:19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.

Johannes 1:18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.

De Zoon: Jezus

De vraag of Jezus God is hebben we in een aparte studie bekeken. Na het uitvoering bekeken hebben van alle Bijbelteksten, kwam inderdaad de conclusie dat Jezus God is zoals Hij beweerde toen Hij op de aarde rondliep. We raden je aan deze studie eerst te lezen voordat je verder gaat:

De Heilige Geest

Maakt de Heilige Geest de term drie-eenheid compleet? Om de hoofdvraag op te lossen hebben we ook een aparte studie gehouden met de vraag of de Heilige Geest ook God is? We raden je aan deze nu vervolgens eerst te lezen, voordat je verder gaat op deze pagina:

de drie-eenheid

Genesis 1:26-26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

Deuteronomium 6:4 Luister Israel de HEERE (JHWH), onze God(El-ohim = meervoudig God), de HEERE(JHWH) is één.

Johannes 10:30 Ik en de Vader zijn Één

Conclusie over de drie-eenheid

Gekeken naar de Bijbelse onderbouwing zijn wij als gemeente overtuigd van het bestaan van de drie-eenheid. Tegelijkertijd accepteren we dat we het mogelijk nooit 100% zullen begrijpen, maar dat dit ook niet hoeft net als met andere vragen die ons verstand te boven gaan. We geloven dat we hier Gods Woord moeten vertrouwen en niet menselijke redeneringen en kunnen daarom alleen deze conclusie trekken. Uiteindelijk geloven we dat het volledige Woord van God betrouwbaar is en 100% waar. Heb je vragen? Stuur ons een mail via welkom@huisvangod.nu of via het contactformulier.