Lijst met wonderen van Jezus

Lijst met wonderen van Jezus

Was Jezus alleen een profeet? Of was hij wie Hij claimde te zijn: God zelf in menselijke vorm? Als we alleen al kijken naar het leven van Jezus vallen er meteen dingen op. Opvallend is niet alleen het aantal wonderen wat Hij deed, maar ook hoe extreem deze waren. Jezus wekte doden op, genas zieken, deed blinden zien en nog veel meer. In deze lijst hebben we de wonderen verzameld uit één van de vier evangeliën: Markus. Markus is het vroegst opgeschreven.

‘En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten.’ – Johannes 21:25

preken

Wonderen uit het Bijbelboek Markus

Jezus genas velen – Markus 1

Jezus genas apart benoemd nog een bezetene – Markus 1

Jezus genas apart benoemd nog een melaatse – Markus 1

Jezus genas opnieuw een verlamde – Markus 2

Jezus geneest een verschrompelde hand – Markus 3

Jezus genas opnieuw een bezetene – Markus 5

Jezus wekte de dochter van Jaïrus op uit de dood – Markus 5

Jezus genas een zieke vrouw – Markus 5

Jezus vermenigvuldigde 5 broden en 2 vissen zodat ongeveer 5.000 personen konden eten – Markus 6

Jezus liep op de zee en kalmeert de storm waar de discipelen bij waren – Markus 6

Jezus dreef opnieuw een demon uit – Markus 7

Jezus liet een dove weer horen – Markus 7

Jezus vermenigvuldigde 7 broden zodat ongeveer 4.000 personen konden eten – Markus 8

Jezus liet een blinde weer zien – Markus 8

Jezus genas de maanzieke jongen – Markus 9

Toen Jezus stierf kwam er duisternis over heel de aarde – Markus 15

Toen Jezus stierf scheurde het voorhangsel van de tempel in tweeën – Markus 15

Het grootste wonder: Jezus stond op uit de dood! – Markus 16

Na eerst zichzelf getoond te hebben aan meer dan 500 personen, steeg Hij op naar de hemel – Markus 16

Wat betekent dit?

Overduidelijk was Jezus niet slechts een profeet. Jezus claimde God te zijn in menselijke vorm en naast zijn wonderen liet Zijn opstanding zien dat Hij ook macht heeft over leven en dood. Jezus heeft uiteindelijk door de sterven ons losprijs betaald waardoor we rechtvaardig vergeven kunnen worden als we vertrouwen op Hem. God biedt ieder mens gratis de mogelijkheid om voor Hem te kiezen en gered te worden. Dit kun je nu gelijk doen in je hart door te vertrouwen op Hem! Huis van God is een groep van gelovigen die samenkomt om meer te willen onderzoeken over God. Je bent van harte welkom om langs te komen! Vindt je dit spannend? Stuur ons dan eens een mail op: Welkom@huisvangod.nu of via ons contactformulier. We moedigen je echt aan om hier serieus naar te kijken, want het is van levensbelang.