Johannes 4

Bijbelstudie over Johannes 4

Het water dat Jezus geeft zal in degene die het aanneemt een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven!