Mattheüs 24

Bijbelstudie over Mattheüs 24

Mattheüs 24:1-22 – De grote verdrukking / De tempel verwoest

Hoe groot is de Grote Verdrukking? Gaan wij er doorheen? Wat is het doel van de Grote Verdrukking?

Mattheüs 24:1-22 – De eindtijdlijn en Daniëls jaarweken

Hoe lang duurt de grote verdrukking? Wat betekent de profetie van Daniel die Jezus noemt? Wie gaan er door de grote verdrukking?

Mattheüs 24:23-51 – De terugkomst van Jezus en waakzaam zijn

Jezus komt terug. Hoe zal Jezus wederkomst er uit zien? Hoe zal de tijd er uit zien voordat Jezus terug komt? Wat staat ons te wachten? Jezus roept op tot waakzaamheid.