Nehemia 1

Preek over Nehemia 1

Gebed kan veel veranderen. Jeruzalem lag in puin en er waren gaten in de muur geslagen. Maar dan komt Nehemia. De man die veel geeft om God’s werk en huilt om de toestand van de stad. Hij staat op om te bidden en te vasten en God gaat hem krachtig gebruiken.