Nehemia 2

Preek over Nehemia 2

God roept ons allemaal om Hem te dienen. Voor iedereen heeft Hij dingen voorbereid. Maar als je Hem gaat dienen, wat is dan de realiteit? Het zal niet altijd makkelijk zijn zoals we ook duidelijk zien in het verhaal van Nehemia. Maar wat had deze man een vertrouwen. Dit hoofdstuk sluit hij dan ook krachtig af met de woorden: Nehemia 2:20 …. De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen…