Schepping vs Evolutie

Schepping vs Evolutie

Schepping versus Evolutie is een vraagstuk waar ieder mens op een bepaald moment mee geconfronteerd wordt. Tegenwoordig wordt ons al vanaf de basisschool geleerd dat de Evolutietheorie het ontstaan van de mens verklaart en dat idee onthouden we totdat we met andere ideeën in aanraking komen…


Schepping vs Evolutie - Door Philip Spoelstra


Schepping vs Evolutie - Uitleg

De evolutietheorie is bedacht door Charles Darwin en is opgedoken in 1859. De theorie gaat ervan uit dat door willekeurige chemische reacties over lange tijd soorten zijn ontstaan en soorten kunnen overgaan in andere soorten. Dit als van vis naar vogel of zelfs van bacterie tot mens. De evolutietheorie beweert dat de aarde miljarden jaren oud zou zijn. 

De schepping (of ‘creationisme’) is al sinds het begin van de mens gekend. Allerlei religies zijn overtuigd dat de mens wel geschapen moet zijn door een Schepper, een God. Dit komt overeen met het christendom, waarin de Bijbel leert dat de wereld en de mens is geschapen door God. God is degene die de mens heeft ontworpen, met hersenen, een vrije wil, een geweten en een uniek DNA. Deze leer gaat uit van een jonge aarde van zo’n 6.000 jaar, op basis van historische geschriften en vondsten in archeologie.

evolutie vs schepping


Waarom evolutietheorie

De evolutietheorie is in het Westen door veel scholen overgenomen. ‘Eindelijk’ was er met Charles Darwin’s leer een theorie gekomen voor het ontstaan van de mens zonder bijkomst van een ‘God’. Het na je dood moeten verantwoorden van je leven aan God werd hiermee overbodig en mensen konden nu zelf bepalen wat goed en kwaad is, in plaats van dit uit de Bijbel te halen. Hieronder vinden we de meest populaire argumenten onder mensen die in de evolutietheorie geloven.

Argument 1: De vinken

Darwin was bekend om zijn studie over de vinken op het eiland Galapagos. Hij herkende daar dat vogels verschillende snavels hadden. De conclusie die hij trok was dat evolutie dus plaatsvond. De wetenschap erkent inmiddels echter dat dit niet evolutie is (soort naar soort), maar het ‘adaptatie‘. Adaptatie is de aanpassing van soorten binnen hun eigen soort. Zo heb je verschillende hond-achtigen, verschillende paard-achtigen en kat-achtigen. Het onderzoek bewees dus geen overgang naar verschillende soorten (van muis naar vogel, of van bacterie naar mens), maar slechts aanpassingen binnen dezelfde soort, wat trouwens prima overeenkomt met het creationisme.

Argument 2: De aap

Ook een van de bekendste voorbeelden is de overgang van aap naar mens. Darwin dacht dit te kunnen bewijzen en dat met die gedachte de mens zelfs van een vis of bacterie zou kunnen zijn ontstaan. Hiervoor zijn in de geschiedenis knappe schetsen gemaakt, maar er zijn nooit bewijzen gevonden van de overgang van aap naar de mens. De zogenoemde tussenvormen die men vond bleken telkens weer vervalsingen te zijn of botten van een onbekende aapsoort. Tot op de dag van vandaag is hier nog geen bewijs voor gevonden, en al helemaal niet als men naast de aap naar tussenvormen van anderen dieren zoekt. Zouden die tussenvormen er namelijk dan niet ook moeten zijn geweest?

Argument 3: Fossielen

Darwin voorspelde in 1859 dat de tussenvormen na zijn dood gevonden zouden worden in fossielen. Deze versteende dieren zouden miljarden jaren geleden begraven zijn en overgangsvormen zou men later nog moeten vinden. Nu echter, bijna twee eeuwen verder, zijn er musea vol fossielen gevonden, waarvan niet één tussenvorm. Fossielen ontstaan door een razend snelle ophoping van aardlagen, een catastrofe. Opvallend genoeg wijst dit juist richting de wereldwijde vloed (zondvloed) die genoemd wordt in de Bijbel. Darwins voorspelling is dus nooit uitgekomen, het tegenovergestelde zelfs.

Argument 4: Mutaties

Het doorgeven van mutaties in genen zou volgens Darwin gaan bewijzen dat soorten zich verbeteren als typische evolutie. In de tijd van Darwin hadden ze niet de technologische middelen en kennis die we nu inmiddels hebben. We kunnen in de 21e eeuw inmiddels cellen tot op moleculair niveau bekijken, en niet juist evolutie, maar devolutie zien we gebeuren. We zien dat mutaties worden doorgegeven, maar dat de genen zich niet verbeteren maar er juist op achteruit gaan!

evolutietheorie


Waarom schepping?

Vaak wordt de schepping per definitie al afgewezen, puur omdat God hier in beeld komt. Als er een God is betekent dit namelijk dat wij niet meer zomaar kunnen doen wat wij willen, maar aan God verantwoording gaan afleggen en ons leven niet doelloos is. Naast dat deze leer matcht met de Bijbel en het christendom, zijn er ook veel andere geloven die overtuigd zijn dat er een schepper moet zijn geweest. Ook zijn er veel mensen die door de natuur al overtuigd zijn geraakt dat er een schepper moet zijn, en daarna pas zagen dat dit overeenkomt met het christendom. Maar wat zijn de argumenten?

Argument 1: DNA

Het DNA van de mens bestaat uit miljard karakter tekens met informatie. Wetenschappers noemen het ‘the book of life’. Wetenschap zegt ook dat informatie niet uit het niets kan ontstaan. Het zou gek zijn als we zouden zeggen dat een boek zichzelf zou hebben geschreven. Net als een software programma tot stand komt door een programmeur, moet er een ‘intelligente programmeur’ zitten achter ons DNA.

Argument 2: De natuur

De natuur zit ontzettend complex in elkaar. Er bestaan dieren die nu niet zouden kunnen leven als ze bepaalde functies of lichaamsdelen niet altijd hadden gehad (zie bijv. de bombardeerkever). En kijk eens naar jezelf! Alleen al je oog bestaat uit zoveel componenten die in één keer tegelijk bestaan moeten hebben om te kunnen functioneren.

Argument 3: Je geweten

Vind je het toevallig dat we onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad? Waarom vinden we het erg als twee auto’s op elkaar inrijden als we volgens evolutietheorie slechts bacteriën/atomen zijn die een chemische reactie veroorzaken? Waarom vinden we moord erg? Je geweten spreekt en vertelt je duidelijk of dit goed of kwaad is. Hier weet de evolutietheorie bijvoorbeeld geen raad mee. De Bijbel leert dat God ons dit geweten heeft gegeven.

Argument 4: Archeologie

Je zag deze al kort staan als tegenargument, maar als je kijkt naar hoe fossielen ontstaan, wijst dit juist perfect richting de Bijbelse zondvloed. Andere geloven en culturen erkennen wereldwijd ook een zondvloed en dit komt overeen met wat we zien in de archeologie en aardlagen. Fossielen ontstaan door een razend snelle ophoping van aardlagen door een catastrofe, zoals de wereldwijde vloed. Daarnaast vindt de archeologie steeds meer botten van Bijbelse groepen, zien we aardlagen die duiden op een jonge aarde van 6.000 jaar, en vinden we zelfs dino-botten met zacht celweefsel!

evolutietheorie


Hoe kan de evolutietheorie dan nog bestaan?

Tot op de dag van dag is de evolutietheorie een theorie, omdat deze nog nooit bewezen is. Hoe kan deze dan nog steeds geloofd worden? Helaas is het zo dat wetenschappers niet meer serieus worden genomen als zij aangeven niet te geloven in de evolutietheorie. Dit schaadt carrièremogelijkheden en de reputatie. De theorie is sinds de 19e eeuw zo ver doorgedrongen in de scholen en universiteiten, dat het de status quo is geworden. Maar de vraag is hoelang dit zo blijft, want steeds meer wetenschappers erkennen dat ze sceptisch zijn over de evolutietheorie! Inmiddels hebben meer dan 1000 wetenschappers dit zelfs officieel verklaard op: deze website

wetenschap en eveolutietheorie


Eerlijk over evolutie - door Gert-jan van Heugten (Wetenschapper)

Gert-jan van Heugten is wetenschapper en daarnaast redacteur van het magazine ‘Weet’. Gert-jan is ook eigenaar van de site Waaromschepping.nl In deze studie behandeld hij het onderwerp Schepping vs Evolutie.

Gert-jan is zelf opgegroeid met de evolutietheorie. Toen hij 17-18 was las hij de Bijbel, waarin stond dat God de aarde heeft gemaakt en hij vroeg zich af wat te geloven. Na lang bestuderen kwam hij er zelf achter dat de Bijbel betrouwbaar is en de wetenschap dit bevestigd. Ontdek de Podcast over een ‘eerlijke kijk op evolutie’. (Intro wordt automatisch overgeslagen).


En Theïstische evolutie dan?

De evolutietheorie is slechts een theorie. In bovenstaande video’s en verhaal laten we de problemen zien van de evolutietheorie. Toch zijn er mensen die het als wetenschapelijk zien en dan ook nog proberen om de evolutietheorie te combineren met het scheppinsgverhaal in Genesis. We laten in deze video zien waarom dit niet werkt. Bovendien levert dat een ander Evangelie op, kijk snel waarom.  Ook via de hiaattheorie probeert men de ouderdom van de aarde tussen verzen te stoppen, maar ook hiermee kom je in de problemen. 


Bewijzen voor de zondvloed

Een groot deel van de wetenschapers gelooft niet in een wereldwijde zondvloed zoals omschreven in de Bijbel. Men zegt dat er geen bewijs is, maar is dat zo? Gert-Jan van Heugten neemt ons mee op zijn reis waarin hij mee heeft gedaan met het opgraven van dinosaurusbotten en wat we daaruit allemaal kunnen leren en zien hoe wetenschappelijke feiten de Bijbel onderstrepen.


Boodschappen van God in de schepping

Door de schepping kunnen we God leren kennen. In deze preek nemen we je mee door een aantal Bijbelgedeeltes waarin God zelf spreekt over Zijn werk. We ontdekken meer over God’s macht, wijsheid, en trouw, maar door de schepping leert God ons ook om te vertrouwen op Hem. Kijk snel!Meer informatie

Zoek je meer informatie? Zit je nog met vragen of wil je oprecht meer ontdekken over wie God is? Loop dan gerust eens bij ons binnen op zondag of woensdag of neem contact met ons op.