Schepping vs Evolutie

Schepping vs Evolutie

Schepping versus Evolutie is een vraagstuk waar ieder mens op een bepaald moment mee geconfronteerd wordt. Al vanaf de basisschool wordt ons geleerd dat de Evolutietheorie het ontstaan van de mens verklaard en dat idee onthouden we totdat we met andere ideeën in aanraking komen.

De evolutietheorie is bedacht door Charles Darwin en is opgedoken in 1859. De theorie gaat ervan uit dat door willekeurige chemische reacties soorten zijn ontstaan en soorten kunnen overgaan in andere soorten. Dit als van vis naar vogel en uiteindelijk van bacterie tot mens. De evolutietheorie claimt dat de aarde miljarden jaren oud zou zijn. 

De schepping wordt al sinds het begin van de mens verkondigd, inmiddels sinds ongeveer zo’n 6000 jaar. Meerdere geloven zijn overtuigd dat de mens geschapen moet zijn door een schepper, een God. Dit komt overeen met het christelijke geloof, waarbij de Bijbel leert dat de mens is geschapen door God. God is degene die de mens van top tot teen heeft ontworpen, met hersenen, een geweten en een uniek DNA.

evolutie vs schepping

Waarom evolutietheorie

De evolutietheorie zien we zoveel terug omdat dit inmiddels door de meeste scholen en media is overgenomen. ‘Eindelijk’ was er sinds Charles Darwin een uitleg voor het ontstaan van de mens zonder God, waar de wereld op aan het wachten was. Hieronder vinden we de meest populaire argumenten onder mensen die in de evolutietheorie geloven.

Argument 1: De vinken

Darwin was bekend om zijn studie over de vinken op het eiland Galapagos. Hij herkende daar dat vogels verschillende snavels hadden. De conclusie die hij trok was dat evolutie dus plaatsvond en zodoende bewezen was. Wat hij echter juist zag was het fenomeen ‘adaptatie’, wat de christenen ook geloven. Adaptatie is de aanpassing van soorten binnen hun eigen soort. Zo heb je verschillende hond-achtigen, verschillende paard-achtigen en kat-achtigen. Het onderzoek bewees dus geen overgang naar verschillende soorten (van muis naar vogel, of van vogel naar hond), maar slechts aanpassingen binnen dezelfde soort.

Argument 2: De aap

Ook een van de bekendste voorbeelden is de vergelijking van aap naar mens. Darwin dacht te kunnen bewijzen dat mensen van de aap kwamen en dat met die gedachte de mens zelfs van een vis of bacterie zou kunnen komen. Hiervoor zijn in de geschiedenis schetsen gemaakt, maar nooit werden bewijzen gevonden van de overgang van aap naar de mens. De zogenoemde ‘missing links’ doken op, maar bleken telkens weer vervalsingen te zijn of botten van een aapsoort. Tot op de dag van vandaag is hier nog geen bewijs voor gevonden, zelfs niet bij andere soorten dan de aap.

Argument 3: Fossielen

Darwin geloofde in 1859 dat fossielen de evolutietheorie zouden gaan bewijzen. De versteende dieren zouden miljarden jaren geleden begraven zijn en overgangsvormen zou men later nog moeten vinden. Nu echter, bijna twee eeuwen verder, zijn er musea vol fossielen gevonden, waarvan niet één overgangsvorm. Fossielen ontstaan door een razend snelle ophoping van aardlagen, een catastrofe. Dit wijst juist richting de zondvloed uit de Bijbel.

Argument 4: Mutaties

Het doorgeven van mutaties in de genen zou volgens Darwin bewijzen dat soorten zich verbeteren. Alhoewel het klopt dat bijvoorbeeld dieren zich aanpassen (adaptatie) bewijst dit niet evolutie zoals Darwin bedoeld. In de tijd van Darwin hadden ze niet de kennis die we nu inmiddels hebben. We kunnen zelfs tot op atoomniveau cellen en genen onderzoeken en niet juist evolutie, maar devolutie zien we gebeuren. Dit betekent dat de genen iedere generatie er op achteruit gaan, juist door de mutaties.

evolutietheorie

Waarom schepping

Vaak wordt de schepping per definitie afgewezen omdat God hier in beeld komt. Als er een God is betekent dit dat we niet meer voor onszelf leven en kunnen doen wat we willen. Deze leer komt overeen met de Bijbel van de christenen, maar ook andere geloven erkennen dat er een schepper moet zijn geweest. Er zijn ook genoeg mensen die door de natuur al overtuigd zijn geraakt dat er een schepper moet zijn, en daarna pas christen zijn geworden. 

Argument 1: DNA

Het DNA van de mens bestaat uit miljarden karakter tekens met informatie. Wetenschappers noemen het ‘the book of life’. We weten dat informatie niet uit het niets kan ontstaan. Het zou gek zijn als we zouden zeggen dat een boek zichzelf zou hebben geschreven. Net als een software programma tot stand komt door een programmeur, geloven wij dat er iemand achter de complexe code zit, ons DNA.

Argument 2: De natuur

De natuur zit ontzettend knap en complex in elkaar. Er bestaan dieren die nu niet zouden kunnen leven als ze bepaalde functies of lichaamsdelen niet altijd hadden gehad (zie bijv. de bombardeerkever). 

Argument 3: Je geweten

Hoe komt het dat we onderscheid kunnen maken tussen goede en kwade keuzes? Waarom vinden we het erg als twee auto’s op elkaar inrijden als we volgens evolutietheorie slechts bacteriën/atomen zijn die een chemische reactie laten plaatsvinden? Waarom vinden we moord erg? Je geweten spreekt je aan wanneer dit plaatsvindt en juist dat is iets wat de evolutietheorie nooit heeft kunnen verklaren. Waar komt je geweten vandaan?

evolutietheorie

Hoe kan de evolutietheorie dan nog bestaan?

Tot op de dag van dag is de evolutietheorie een theorie, omdat deze nog nooit bewezen is. Hoe kan deze dan nog steeds geloofd worden? Helaas is het zo dat wetenschappers niet meer serieus worden genomen als zij aangeven niet te geloven in de evolutietheorie. Dit schaadt carrièremogelijkheden en de reputatie. De theorie is sinds vorige eeuw zo ver doorgedrongen in de scholen en universiteiten, dat het de status quo is geworden. De vraag is hoelang dit zo blijft, want steeds meer wetenschappers erkennen dat ze sceptisch zijn over de evolutietheorie. Inmiddels hebben meer dan 1000 wetenschappers dit officieel verklaard op: deze website

wetenschap en eveolutietheorie

Eerlijk over evolutie: Gert-jan van Heugten (Wetenschapper)

Introductie: Gert-jan van Heugten is wetenschapper en daarnaast redacteur van het magazine ‘Weet’. Gert-jan is ook eigenaar van de site Waaromschepping.nl In deze studie behandeld hij het onderwerp Schepping vs Evolutie.

Gert-jan is zelf opgegroeid met de evolutietheorie. Toen hij 17-18 was las hij de Bijbel, waarin stond dat God de aarde heeft gemaakt en hij vroeg zich af wat te geloven. Na lang bestuderen kwam hij er zelf achter dat de Bijbel betrouwbaar is en de wetenschap dit bevestigd. Ontdek de Podcast over een ‘eerlijke kijk op evolutie’. (Intro wordt automatisch overgeslagen).

Meer informatie

Zoek je meer informatie? Zit je nog met vragen of wil je meer ontdekken over wie God is? Loop dan gerust eens bij ons binnen op zondag of woensdag of neem contact met ons op. Vind op deze link meer informatie.