Wat zegt de Bijbel over lijden?

Preken en bijbelstudie over lijden

Wat zegt de Bijbel over lijden? Hoe moeten we als christen omgaan met lijden? Kunnen we het lijden wegbidden? Gaat lijden weg door veel Bijbel te lezen? Is het onderdeel van Gods plan? Wat doen we met psychische klachten? Hoe moeten we als christen omgaan met depressie? Moet een christen naar de psycholoog met zijn problemen? Welke plaats heeft psychologie in de Bijbel? Wat is zielzorg? Wat is bijbelse counseling? Wie draagt er zorg voor de ziel volgens de Bijbel. Velen van dit soort vragen beantwoorden we in de studies die hierover gaan.

Preken die gaan over lijden leren waarderen. Waarom lijden? Welke boodschap leren we uit de schepping? Hoe kun je vreugde vinden in moeilijkheden? Hoe leren we staande te blijven in geestelijke strijd?

Wat is psychologie? Uit welke bron komt het? Gaat psychologie samen met de Bijbel? Sommigen christenen zeggen dat het kan, anderen weer niet, maar wat zegt de Bijbel? en hoe zit het met christelijke psychologie?

Welke rol hebben ouderlingen en voorgangers als het gaat om zorg voor de ziel? Wat zegt de Bijbel daar over? Lijkt dat nog op wat er vandaag de dag toegepast wordt??