WIE WE ZIJN

Wie we zijn

Bij Huis Van God draait het om God liefhebben en de mensen. We willen een groep zijn waar mensen de liefde van God kunnen ervaren, God kunnen aanbidden met alles wat in ons is en je kan leren over wie God is en hoe je met Hem en voor Hem kan leven. Ook willen we ons niet beter voordoen dan we zijn, want niemand is perfect. We mogen allemaal bij Jezus komen als we een hart hebben waarin we Jezus de ruimte geven om ons leven te laten bepalen. De Bijbel is onze leidraad en enkele standpunten die we hier uit halen en geloven vind je in onze Statement of Faith/ verklaring van wat we geloven. Wat we geloven maken we praktisch en hoe we dat doen lees je hier in ons beleidsplan.

Wat kun je verwachten

De dienst op zondag is een mogelijkheid om zowel te connecten met God als met andere gelovigen in een informele, uitnodigende sfeer. Onze diensten bestaan uit muziek om God te aanbidden, een relevante boodschap en een tijd van gebed en elkaar en God dienen. Als je voor de eerste keer een bezoek brengt aan Huis Van God, vergeet dan niet een praatje te maken na de dienst met onze voorganger. Naast het bezoeken van de zondagochtend zijn er ook allerlei andere manieren om betrokken te raken. Wil je hier meer over weten klik dan hier. Bezoekadres zondagochtend: Wijkcentrum de Dommel in Eindhoven, Bennekelstraat 131, 5654DD. Tijd: 10-12 uur.

Onze missie

REAL PEOPLE – REAL LIVES – REAL SOLUTIONS

Echte mensen – Echte levens – Echte oplossingen. 

Iedereen heeft een verhaal en op een bepaald moment komen we in aanraking met de genade van God, ofwel door vrienden, familie, iemand uit je klas of iemand die je aansprak op straat. Iedereen heeft God’s genade nodig en dit brengen we in de praktijk door zo veel mogelijk mensen te vertellen over wat Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis. Onze missie komt rechtstreeks uit de Bijbel, in de opdracht die Jezus gegeven heeft: 

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

Voorganger huis van god

Voorganger — Philip Spoelstra

Op de foto samen met zijn vrouw Rebekka. Sinds 18 augustus 2003 getrouwd en gezegend met 4 kinderen.

‘Choose today who you will serve… but as for me and my house we will serve the Lord’ – Jozua 24:15. Vol enthousiasme willen wij ons inzetten voor God’s koninkrijk en Jezus’ reddende boodschap en liefde verspreiden.’

Huis van God streeft naar meervoudig leiderschap en dus naar meerdere oudsten.

wijkcentrum de dommel

Locatie: Wijkcentrum de Dommel (Bron: Google Streetview)

Samenwerkingen

  • ”Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart” (2 Timotheüs 2:22), daarom zijn we met andere christenen in contact zowel binnen als buiten Eindhoven.
  • We zijn bevriend met het Calvary Chapel kerken netwerk, bestaande uit ca 1500 gemeenten wereldwijd. We delen met hun de liefde voor God en de liefde voor het onderzoeken van God’s Woord en hier zuiver in wandelen, waarbij het hele Woord gepreekt en we geen boeken overslaan of dicht laten. (Zie ook 2 Tim 3:16-17 en 4:1-5). Calvary Chapel is geen aparte denominatie (stroming). Lokaal hebben we het meeste contact met CC Haarlemmermer. Naast wederzijdse bemoediging en conferenties biedt het Calvary Chapel netwerk een rijke hoeveelheid van Bijbelstudies vers voor vers.
  • We ondersteunen het zendingswerk van Steve en Gerdine Stanley in Papua New Guinea. Onze voorganger heeft hen mede uitgezonden. Steve en Gerdine zijn aangesloten bij Ethnos 360. Voor meer informatie over het werk van Steve en Gerdine klik hier.
  • Huis van God beheert de Facebook pagina De Bijbel in een jaar, waar we met een grote interkerkelijk groep met mensen uit heel Nederland door de Bijbel gaan met dagelijkse toelichting, tevens te volgen via de Whatsapp groep.