WIE WE ZIJN

Wie we zijn

Huis van God wil een Bijbelse gemeente zijn, waar het draait om God liefhebben en mensen. Vanuit de Bijbel willen we je laten zien wie God is en hoe we met Hem kunnen leven. Als het echte Woord van God is de Bijbel onze leidraad en enkele standpunten die we hieruit halen en geloven vind je in onze Verklaring van wat we geloven. Wat we geloven maken we ook praktisch en hoe we dat doen lees je hier in ons beleidsplan. Huis Van God valt niet onder een denominatie of stroming.

Wat kun je verwachten?

De samenkomst is een kans om zowel te connecten met God als met andere gelovigen in een informele sfeer. Hierbij is er muziek om God te danken/aanbidden, een relevante Bijbelse boodschap vanuit Gods Woord gebracht, een tijd van gebed en zijn er goede gesprekken. Naast het bezoeken op zondag zijn er ook andere manieren om betrokken te raken, zoals je kunt lezen op onze pagina over Samenkomsten. Hier vind je ook meer informatie over tijden en locaties.

Onze missie

REAL PEOPLE – REAL LIVES – REAL SOLUTIONS

Echte mensen – Echte levens – Echte oplossingen

Iedereen heeft een verhaal en op een bepaald moment komen we in aanraking met de genade van God, ofwel door vrienden, familie, iemand uit je klas of iemand die je aansprak op straat. Iedereen heeft Gods genade nodig en dit brengen we in de praktijk door zo veel mogelijk mensen te vertellen over wat Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis. Onze missie komt uit de Bijbel, van de opdracht die Jezus de gelovigen gegeven heeft: 

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

Oudsten/voorgangers

Philip Spoelstra

Voorganger huis van god

Op de foto samen met zijn vrouw Rebekka. Sinds 18 augustus 2003 getrouwd en gezegend met 6 kinderen.

Choose today who you will serve… but as for me and my house we will serve the Lord’ – Jozua 24:15. Vol enthousiasme willen wij ons inzetten voor Gods koninkrijk en Jezus’ reddende boodschap en liefde verspreiden.’

Onno Schutze

huis van god

Locatie: Jongerencentrum Pitstop in Eindhoven (Bron: Google Streetview)

Samenwerkingen

  • Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart’ (2 Timotheüs 2:22) daarom zijn we met andere christenen in contact zowel binnen als buiten Eindhoven.
  • Vanuit Huis van God steunen we zendingswerk actief. Vind meer over dit onderwerp en wie we steunen op onze pagina ‘Zendingswerk’.
  • We zijn bevriend met het Calvary Chapel kerken netwerk bestaande uit ca 1500 gemeenten wereldwijd. We delen met hun de liefde voor God en de liefde voor het onderzoeken van Gods Woord en hier zuiver in wandelen, waarbij het hele Woord gepreekt wordt en we geen boeken overslaan. (Zie ook 2 Tim 3:16-17 en 4:1-5). Calvary Chapel is geen aparte denominatie (stroming). Lokaal hebben we het meest contact met CC Haarlemmermer.